Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

UniMachines - Markedsplass for brukte maskiner / side 4

Byggeår : 1987
Lengde på arbeidsbord : 2000 mm
Bredde på arbeidsbord : 630 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 3000 kg
Power of spindeldisken : 16 kW
Spania
Byggeår : 1993
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-407
Lengde på arbeidsbord : 4500 mm
Bredde på arbeidsbord : 1100 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 9000 kg
Spania
Byggeår : 1996
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-426
Lengde på arbeidsbord : 2000 mm
Bredde på arbeidsbord : 700 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 3.5 kg
Spania
Byggeår : 1990
CNC styring modell : HEIDENHAIN CNC TNC-320
Lengde på arbeidsbord : 5 mm
Bredde på arbeidsbord : 1 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 7 kg
Spania
Byggeår : 1998
CNC styring modell : SIEMENS 840D
Lengde på arbeidsbord : 5000 mm
Bredde på arbeidsbord : 2000 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 25000 kg
Spania
Byggeår : 1990
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-355
Lengde på arbeidsbord : 5000 mm
Bredde på arbeidsbord : 1000 mm
Reiselengde X-aksen (mekanisk feed) : 4700 mm
Spania
Byggeår : 2004
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-530
Lengde på arbeidsbord : 2800 mm
Bredde på arbeidsbord : 1000 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 6000 kg
Spania
Byggeår : 1995
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-407
Lengde på arbeidsbord : 6120 mm
Bredde på arbeidsbord : 1000 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 20000 kg
Spania
Byggeår : 1996
CNC styring modell : SELCA 3045
Lengde på arbeidsbord : 1800 mm
Bredde på arbeidsbord : 700 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 4000 kg
Spania
Byggeår : 1998
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-426
Lengde på arbeidsbord : 12240 mm
Bredde på arbeidsbord : 1000 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 42000 kg
Spania
Byggeår : 2001
CNC styring modell : HEIDENHAIN CNC TNC-426
Lengde på arbeidsbord : 2500 mm
Bredde på arbeidsbord : 700 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 4000 kg
Spania
Byggeår : 1992
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-415
Lengde på arbeidsbord : 11000 mm
Bredde på arbeidsbord : 1000 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 20000 kg
Spania
Byggeår : 1994
CNC styring modell : HEIDENHAIN CNC TNC-415
Lengde på arbeidsbord : 7650 mm
Bredde på arbeidsbord : 1000 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 25000 kg
Spania
Byggeår : 1995
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-426
Lengde på arbeidsbord : 6000 mm
Bredde på arbeidsbord : 2500 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 15000 kg
Spania
Byggeår : 1998
CNC styring modell : HEIDENHAIN Nuevo TNC-320
Lengde på arbeidsbord : 3500 mm
Bredde på arbeidsbord : 1000 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 7000 kg
Spania
Byggeår : 1997
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-426
Lengde på arbeidsbord : 4000 mm
Bredde på arbeidsbord : 1250 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 10000 kg
Spania
Byggeår : 1996
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC TNC-426
Lengde på arbeidsbord : 3000 mm
Bredde på arbeidsbord : 1250 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 10000 kg
Spania
Byggeår : 1998
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-426
Lengde på arbeidsbord : 2500 mm
Bredde på arbeidsbord : 700 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 4000 kg
Spania
Byggeår : 2001
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC TNC-426
Lengde på arbeidsbord : 700 mm
Bredde på arbeidsbord : 500 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 350 kg
Spania
Byggeår : 2001
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-422M
Lengde på arbeidsbord : 700 mm
Bredde på arbeidsbord : 500 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 350 kg
Spania
Byggeår : 2014
CNC styring modell : HEIDENHAIN iTNC-i530
Lengde på arbeidsbord : 5000 mm
Bredde på arbeidsbord : 2000 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 25000 kg
Spania
Byggeår : 1995
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-407
Lengde på arbeidsbord : 2000 mm
Bredde på arbeidsbord : 700 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 3500 kg
Spania
Byggeår : 1997
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-407
Lengde på arbeidsbord : 2500 mm
Bredde på arbeidsbord : 700 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 4000 kg
Spania
Byggeår : 2008
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-i530
Lengde på arbeidsbord : 2800 mm
Bredde på arbeidsbord : 900 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 4000 kg
Spania
Byggeår : 2002
CNC styring modell : HEIDENHAIN TNC-530
Lengde på arbeidsbord : 5000 mm
Bredde på arbeidsbord : 2000 mm
Maksimal bord last (jevnt fordelt) : 15000 kg
Spania
Byggeår : 1990
Maksimal kraft (trykke) : 16 t
Lengde av den nederste arbeidsbord : 500 mm
Bredden på den nederste arbeidsbord : 355 mm
Halsen dybde (avstand fra rammen til glidebryteren aksen) : 180 mm
31874 NOK
Polen
Byggeår : 2007
CNC styring modell : Okuma OSP P 200 L
Maksimal dreielengde (Z-aksen) : 1000 mm
Maksimal vendediameter : 340 mm
Maksimal kjørelengde i X-aksen : 260 mm
Tyskland
Byggeår : 1995
Maksimal lengde på vende : 3000 mm
Slå diameter over seng (max) : 700 mm
Slå Diameter over tverrsleide (maks) : 460 mm
Slå diameter i gapet : 870 mm
141878 NOK
Spania
Byggeår : 1990
Maksimal tykkelse på valsede metallplater : 25 mm
Arbeider lengden av valsene : 2000 mm
Antall drevne ruller : 3 stk
Diameteren av rulle no. 1 : 285 mm
152012 NOK
Spania
Byggeår : 1990
Maksimal lengde på vende : 1500 mm
Slå diameter over seng (max) : 600 mm
Slå Diameter over tverrsleide (maks) : 360 mm
Slå diameter i gapet : 870 mm
40537 NOK
Spania